Privacy statement van Purewax

Door middel van dit Privacy Statement leggen wij aan u uit waarom we persoonsgegevens van u verwerken en hoe we dit doen. Dit Privacy Statement is van toepassing op al onze bestaande klanten en ook potentiële klanten die met ons contact opnemen in het kader van interesse in onze dienstverlening. Purewax heeft bepaalde informatie van u nodig om onze werkzaamheden te kunnen verrichten en wettelijke plichten te kunnen vervullen. Als wij geen persoonsgegevens van u ontvangen dan kan het zo zijn dan we helaas niet onze dienstverlening kunnen verlenen of producten kunnen verkopen aan u.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die ons iets over u vertellen en waaraan we u kunnen herleiden, direct of indirect. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend,  uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres of informatie over uw bankrekening als u via een elektronische wijze voor onze dienstverlening betaald. Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens, zoals uw gezondheidsgegevens welke relevant zijn voor de dienstverlening.

Verwerking persoonsgegevens

Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen we dat wij uw gegevens verzamelen, vastleggen, opslaan, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen. Kortom, alles wat we ermee kunnen doen.

Deze persoonsgegevens ontvangen we van u als u klant bij ons bent, als u zich registreert als klant of een contactformulier met uw persoonsgegevens via de website stuurt.  Ook als u gebruik maakt van onze diensten of producten of via een communicatiemiddel op enige wijze contact met ons opneemt.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken op basis van een wettelijke grondslag namelijk:

– op basis van uw toestemming;
– om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals belastingaangifte);
– om het dienstverleningscontract dat we met u hebben gesloten goed te kunnen uitvoeren en;
– voor een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: administratie, levering van producten en diensten, beheer van ons klantenbestand, marketingdoeleinden, aanbieden van passende producten en dienstverlening en de verbetering daarvan.

Persoonsgegevens zullen enkel met derden worden gedeeld indien een wettelijke grondslag daarvoor is.

Rechten bij verwerking persoonsgegevens

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u ook rechten. Purewax respecteert uw rechten. We streven ernaar om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand te rekenen na uw beroep op een van uw rechten te reageren. Bij gecompliceerde verzoeken, behouden wij ons het recht voor om uiterlijk binnen twee maanden te reageren. Wij zullen u uiteraard laten weten binnen welke termijn wij zullen reageren. In sommige gevallen zullen wij helaas uw verzoek moeten afwijzen, uiteraard zullen wij -indien dat wettelijk is toegestaan- u de reden van afwijzing laten weten.

De volgende rechten zijn van toepassing:

– recht van inzage (bekijken van uw persoonsgegevens);
– recht op correctie (uw persoonsgegevens aanpassen);
– recht om bezwaar te maken tegen de verwerking vanwege persoonlijke omstandigheden;
– recht op beperking van de verwerking;
– recht op dataportabiliteit (gegevensoverdracht);
– recht op wissen van gegevens / recht op vergetelheid en;
– recht om een klacht in te dienen.

Bescherming persoonsgegevens

Purewax heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om er zorg voor te dragen dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Daarnaast zijn wij verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen we je uw persoonsgegevens niet onnodig of onrechtmatig aan derden verstrekken.

Bewaren persoonsgegevens

Purewax zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk noodzakelijk is.

Contact & Vragen

Als u na het lezen van deze Privacy Statement nog nadere vragen heeft dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Dit Privacy Statement is geldig vanaf 15 Juli 2019 en is de eerste versie. Purewax behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement eenzijdig te wijzigen vanwege wetgeving dan wel gewijzigde bedrijfsvoering.

Laat u op professionele wijze helpen door Purewax

Gediplomeerde waxsalon voor zowel dames als heren. Purewax werkt uitsluitend op afspraak.